Pensjonssparing

En god pensjon består av folketrygden, det arbeidsgiver betaler - og din egen sparing. Jo før du starter egen sparing, dess mer får du i pensjon.
  • Start tidlig, små beløp blir store over tid
  • Egen pensjonssparing gir høyere pensjon
  • Enkelt å følge med på sparingen og gjøre endringer i mobilbanken
Velg fond og start sparing