Renter, priser og betingelser

Se våre konkurransedyktige priser

Boliglån - renter

Sparing - priser

Betaling - priser

Noen priser

Produkter Priser fra
Brukskonto 0,05%
Ungdomslån 2,95%
Boliglån 50% 2,65%
Boliglån 60%        2,80%
Boliglån 75% 2,95%
Boligkreditt/Rammelån

3,15%

Mellomfinansiering 4,50%
Høyrente fra 0 0,95% 
Høyrente fra 100.000 1,55% 
Høyrente fra 500.000 1,95%
NORDirekte 31 2,20%

Se alle våre priser her

Finansportalen kan du enkelt sammenligne våre priser med andre banker.