Årsaken er at  – Bamble Sparebank fusjonerte med Kragerø Sparebank 1.1 2017, og den
en fusjonerte banken heter Skagerrak Sparebank.

Gjennom vårt nye navn ønsker vi å vise at direktebanken er uavhengig av geografi.
Hos oss handler det om å tilby enkle, mest mulig digitale banktjenester til svært konkurransedyktige priser.
For deg som kunde medfører nytt navn ingen endring.