Cyberforsikring

Med vår Cyberforsikring beskytter du noe av det aller viktigste bedriften har, bedriftens data og datasystemer, mot eventuelle cyberangrep.
  • Kostnadsfri support for kartlegging
  • Gjenoppretting av data og programvare
  • Erstatning ved avbrudd
Kontakt meg om Cyberforsikring

Om forsikringen

Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare

Ansvar ved tap av personopplysninger

Konsekvenser ved datainnbrudd

Erstatning ved avbrudd             
Gjenoppbygge omdømme ved hjelp av PR-rådgivere
Dataansvar overfor tredjepart
Økonomisk tap som følge av datakriminalitet